فلاور

اطلاعات بيشتر

  • عرض تیغه: 78 میلی متر
  • ضخامت تیغه: 18 میلی متر
  • وزن هر متر مربع: 9 کیلوگرم
  • بیشترین عرض قابل نصب: 5 متر
  • بیشترین ارتفاع قابل نصب: 6متر
  • تعداد تیغه در هر متر ارتفاع: 12/8 تیغه
مطالب بیشتر در این مجموعه : « لوکس70 پاکر »

درب اتوماتیک جکی

تیغه های انحصاری