آیا طراحی سایت مناسب است؟

آیا طراحی سایت مناسب است؟
 
آیا طراحی سایت مناسب است؟

آیا طراحی سایت مناسب است؟
تا حدودي
14  35.9%
بله کاملاً
11  28.2%
خير
9  23.1%
متوسط
5  12.8%

تعداد آرا  :  39
اولین رای  :  پنجشنبه, 04 مهر 1387 ساعت 00:03
آخرین رای  :  شنبه, 23 آبان 1394 ساعت 15:51

درب اتوماتیک جکی

تیغه های انحصاری